Søknad om førerkort

Før du kan ta teoriprøven må du levere søknad om førerkort for den aktuelle førerkortklassen. Dette gjøres ved å logge inn på "din side" på www.vegvesen.no og sende søknaden elektronisk. 

Etter bestått teoriprøve er det viktig at du gir oss fullmakt til å bestille førerprøve, dette gjøres også på din side på www.vegvesen.no.

Søknaden er gyldig i 6 mnd. og sendes deretter til ny vandelssjekk. Eventuell optiker/legeattest må vedlegges.

Søknaden må være levert når teoriprøven skal avlegges. Du kan ta teorien tidligst 6mnd før du oppfyller alderskravet til den aktuelle førerkortklassen og den er da gyldig i 3 år. For klasse AM146(moped) er det avsluttende teorieksamen etter endt praktisk opplæring, denne kan du tidligst ta den dagen du fyller 16 år.

Ta kontakt

Adresse

Storgata 31

2870 Dokka

61 11 22 42

post@hstrafikk.no