Skolereglement

Hagen & Sandaker Trafikkskole AS

Skolereglement

Bestilling av timer kan foregå gjennom skolens kontor eller via e-post. Deretter vil oppsett av nye timer skje fortløpende.

All opplæring foregår etter læreplaner utarbeidet av Vegdirektoratet og alle skoler og lærere er underlagt kontroll av den opplæringen som gis. Skolen har også utarbeidet undervisningsplaner for all obligatorisk opplæring.

En undervisningstimer av 45 minutters varighet, inkludert føring av opplæringskort og oppsett av ny time.

Alle ansatte ved trafikkskolen har yrkesetisk taushetsplikt.

Klager på undervisning eller annet kan gis til skolens kontor som vil gi det videre til faglig leder.

Betaling av timer

Når du starter opplæringa får du utlevert aktuell prisliste. Vær oppmerksom på at denne kan endre seg. Betaling av timer skal helst skje med kort til skolens kontor, med vipps eller via nettbank. Eventuell kreditt skal avtales med skolens kontor.

Ved utsending av faktura kommer et fakturagebyr på kr. 30.-

Ved purring tilkommer et purregebyr på kr. 70.-

Alt skal være betalt før praktisk førerprøve kan avholdes.

Avbestilling av timer. Avbestilling skal skje senest kl.12 en virkedag før timen(e) skal avholdes, ellers må de(n) betales i sin helhet. Timer mandag må avbestilles senest fredagen før. Dersom du er syk og avbestiller etter avbestillingsfristen kan skolen kreve legeattest for at du skal slippe å betale. Dersom du kommer for sent til time(r), vil læreren vente i 20 minutter. Etter dette regnes timen(e) som ikke møtt til og må betales.

Alle elever skal skrive under på infoskjema der en har lest og forstått skolereglementet. Dersom du er under 18 år må foreldre eller andre foresatte skrive under på infoskjema der de tar ansvar for betaling av timer/opplæring.

 

 

Flere nyheter

Ta kontakt