Søknad om førerkort

Hagen & Sandaker Trafikkskole AS

Søknad om førerkort

Før du kan ta teoriprøven må du levere søknad om førerkort for den aktuelle førerkortklassen. Dette gjøres ved å logge inn på "din side" på www.vegvesen.no og sende søknaden elektronisk. 

Etter bestått teoriprøve er det viktig at du gir oss fullmakt til å bestille førerprøve, dette gjøres også på din side på www.vegvesen.no.

Søknaden er gyldig i 6 mnd. og sendes deretter til ny vandelssjekk. Eventuell optiker/legeattest må vedlegges.

Søknaden må være levert når teoriprøven skal avlegges. Du kan ta teorien tidligst 6mnd før du oppfyller alderskravet til den aktuelle førerkortklassen og den er da gyldig i 3 år. For klasse AM146(moped) er det avsluttende teorieksamen etter endt praktisk opplæring, denne kan du tidligst ta den dagen du fyller 16 år.

Flere nyheter

Ta kontakt