Våre siste nyheter

Søknad om førerkort

Før du kan ta teoriprøven må du levere søknad om førerkort for den aktuelle førerkortklassen. Dette gjøres ved å logge inn på "din side" på www.vegvesen.no og sende søknaden elektronisk.

Les mer

Skolereglement

Bestilling av timer kan foregå gjennom skolens kontor eller via e-post. Deretter vil oppsett av nye timer skje fortløpende. All opplæring foregår etter læreplaner utarbeidet av Vegdirektoratet og alle skoler og lærere er underlagt kontroll av den opplæringen som gis.

Les mer

Om trafikkskolen

Om oss

Følg oss på sosiale medier!

Hagen & Sandaker Trafikkskole AS på Facebook

Priser opplæring

Kjøretime

Kjøretime

850 kr

Trinnvurdering trinn 2

850 kr

Forbikjøring

850 kr

Trinnvurdering trinn 3 (60 min)

850 kr

4.1.2 Kjøring i landeveismiljø

4 250 kr

4.1.3 Planlegging og kjøring i variert miljø

3 550 kr

Kjøretest

1 500 kr

Leie av bil til førerprøven

2 400 kr

Teoriundervisning

750 kr

Kurs

Sikkerhetskurs på øvingsbane

4 000 kr

4.1.1 Bilkjøringens risiko

850 kr

4.1.4 Refleksjon og oppsummering

850 kr

Sikkerhetskurs på øvingsbane inkl NAF gebyr (225 min)

5 500 kr

Annet

Baneleie NAF

1 450 kr

Kommende kurs

Grunnkurs moped (Moped)

12. august / m/kontor Dokka /

Trafikalt grunnkurs m/trafikant i mørket (Trafikalt grunnkurs)

17. september / Hagen & Sandaker Trafikkskole AS, Storgata 31, 2870 Dokka / 3 900,00

Ta kontakt